• LexyPexy
 • Slide 1 Alt Text
 • Slide 2 Alt Text
 • Slide 5 Alt Text
 • Slide 6 Alt Text
 • Slide 8 Alt Text

classics

 • The Ava

  LexyPexy

  The Ava

  $25.00
 • The Harlan

  LexyPexy

  The Harlan

  $25.00
 • The Penelope

  LexyPexy

  The Penelope

  $25.00
 • The Leo

  LexyPexy

  The Leo

  $25.00

#Lexypexyecochic on instagram